Produkt został dodany do koszyka

Zamówienie i dostawa towaru

0. Dostawa jest darmowa!

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez firmę MOJA SOJA na Stronie Sklepu internetowego. Wszelkie dodatkowe informacje i szczegóły dotyczące zamówienia prosimy umieszczać w rubryce „Dodatkowe informacje” w trakcie wypełniania formularzu wyboru adresu wysyłki.

2. Czas dostawy wynosi około 2-3 dni roboczych. Wysyłkę (Paczka24 Poczty Polskiej nadajemy w miarę możliwości w ciągu 24 godzin w dni robocze. W większych miejscowościach paczka powinna być dostarczona następnego dnia, a w mniejszych - za dwa dni. Firma MOJA SOJA kontaktuje się telefonicznie w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy drogą telefoniczną lub mailową, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia we wcześniej uzgodnionym terminie. W takim wypadku Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby nowy termin dostawy przypadał na dzień odpowiadający Zamawiającemu.

4. W przypadku, gdy dany towar jest niedostępny Sprzedawca może zaproponować towar zbliżony pod względem właściwości, parametrów lub przeznaczenia do towaru zamówionego. Zmiana przedmiotu zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego.

5. Ze względu na możliwość zdublowania zamówienia prosimy o składanie zamówienia za pośrednictwem tylko jednego kanału komunikacyjnego (faks, e-mail, sklep internetowy, poczta). W sytuacji, gdy zachodzi konieczność złożenia zamówienia za pośrednictwem więcej niż jednego kanału komunikacyjnego (np. faks i poczta) prosimy o uprzednie poinformowanie firmy MOJA SOJA o tym fakcie. W przeciwnym razie zamówienie zostanie potraktowane jako kolejne i przekazane do realizacji. Koszty realizacji podwójnego zamówienia ponosi Zamawiający.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, firma MOJA SOJA zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

7. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej, a w przypadku zamówień lokalnych również poprzez dostawę osobistą Sprzedawcy. Istnieje możliwość dostawy towaru poza granicami kraju po uzgodnieniu warunków dostawy z firmą MOJA SOJA. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tego typu transakcji zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zagranicznego (m.in. koszt transportu, koszt przewalutowania) ponosi Zamawiający.

8. Koszty dostarczenia towaru ponoszone są przez firmę MOJA SOJA lub Zamawiającego zgodnie z  opisem prezentowanego towaru. Zamawiający zwolniony jest z pokrycia kosztów transportu w przypadku zasygnalizowania tego faktu w opisie towaru. Koszt transportu jest w tym przypadku określony w potwierdzeniu złożenia zamówienia otrzymanego po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez Zamawiającego.

10. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego towaru Zamawiający zostanie obciążony przez Sprzedawcę kosztem wysłania, przepakowania oraz ponownego przeglądu przed-gwarancyjnego towaru, określonego indywidualnie w zależności od rodzaju towaru i jego opakowania.

11. Po 14 dniach od złożenia zamówienia, firma MOJA SOJA może anulować zamówienie, jeśli nie zaksięgowano wpłaty za zakupiony w Sklepie towar. 

12. Po potwierdzeniu lub uzupełnieniu danych do wysyłki kliknięcie przycisku „KUP TERAZ” oznacza, że właśnie dokonałeś zakupu (zawarłeś umowę sprzedaży).

WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ SKLEPU