Produkt został dodany do koszyka

Regulamin sklepu internetowegoI. Dane osobowe sprzedawcy 

MOJA SOJA – Jakub Matusiak
ul. Jałowcowa 20, 95-070 Aleksandrów Łódzki
NIP: 732-202-08-39
REGON: 101829909

Forma prawna: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Organ rejestrowy: Minister Gospodarki / Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Dane kontaktowe:
Nr telefonu: +48-506-053-141
Email: sklep@mojasoja.pl
Strona internetowa: www.mojasoja.pl

Nr konta bankowego:
47 1050 1461 1000 0092 0117 3185:
ING Bank Śląski – Oddział w Łodzi
Srebrna 32, 91-334 Łódź

II. Warunki ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej oraz zakupu produktów znajdujących się w ofercie naszego Sklepu internetowego, oferującego sprzedaż detaliczną innowacyjnych urządzeń AGD ułatwiających oszczędne i wygodne zdrowe odżywianie (dalej jako: „Regulamin”).

2. Właścicielem Strony internetowej i Sklepu internetowego jest Jakub Matusiak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MOJA SOJA – Jakub Matusiak, z siedzibą w Aleksandrowa Łódzkim przy ul. Jałowcowej 20 (dalej jako: „Sprzedawca”).

3. Sklep internetowy MOJA SOJA, znajdujący się na Stronie internetowej pod adresem: www.mojasoja.pl (dalej jako: „Strona”), umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, przy użyciu urządzeń stacjonarnych i mobilnych posiadających do niego dostęp (dalej jako „Sklep” lub „MOJA SOJA”, zgodnie z nazwą skróconą firmy).

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Dokumentem sprzedaży towaru jest dowód sprzedaży lub faktura VAT. Dokumenty sprzedaży wysyłane są wraz z towarem lub osobną przesyłką pocztową do Użytkownika zamawiającego towar (dalej jako: „Zamawiający”).

6. Zamawiający zobowiązany jest podać prawidłowe dane dotyczące płatnika oraz odbiorcy i nabywcy, które są niezbędne do realizacji kontraktu i wystawienia faktury. Jeżeli po otrzymaniu faktury Zamawiający stwierdzi, że wskazane dane płatnika są nieprawidłowe, powinien on sporządzić i przesłać Sprzedawcy notę korygującą. Taki dokument zostanie podpisany przez Sprzedawcę i odesłany Zamawiającemu.

7. Towary pozostają własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia przez Zamawiającego należności za transakcję.

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową przy użyciu Strony internetowej gwarantującej dostęp do Sklepu internetowego MOJA SOJA.

2. Sprzedawca udziela informacji na temat oferowanych produktów oraz promuje oferowane produkty respektując ustawowe prawa konsumenckie Zamawiającego.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę w Sklepie dostępne są dla Użytkowników, którzy zaakceptowali treść Regulaminu.

2. Prawidłowe korzystanie ze Strony oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem Strony wymaga od Użytkowników:

a) połączenia z publiczną siecią Internet

b) sprawne urządzenia stacjonarnego z systemem Windows, Mac lub Linux.

c) sprawnego urządzenia mobilnego z systemem Android, iOS, Windows lub Google.

d) włączonej obsługi plików Cookies

e) do poprawnego wyświetlania niektórych obiektów konieczne jest zastosowanie aplikacji zewnętrznych Użytkownika, np. Adobe Acrobat Reader w wersji 6 lub wyższej lub innej kompatybilnej aplikacji służącej do odczytywania plików *.pdf.

3. Stronę cechuje zastosowanie Responsive Web Design (RWD), co umożliwia dostosowanie rozdzielczości do rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub wszelkiego rodzaju innym sprzęcie używanym przez Użytkownika celem skorzystania ze Sklepu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Sklepu.

5. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

V. Zasady odpowiedzialności

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego będące skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonywania świadczonych usług, jeżeli jest to spowodowane przez:

a) awarię sprzętu Zamawiającego

b) niezgodne z Regulaminem korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika, nawet, jeśli spowodowałoby to utratę danych na koncie któregokolwiek Użytkownika

c) działania siły wyższej

d) działania lub zaniechania organów władzy

e) opóźnienia, błędy lub wady działania sieci teleinformatycznych, energetycznych, radiowych lub operatorów

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość technicznego aktualizowania Sklepu i dokonywania prac konserwacyjnych Sklepu, które mogą skutkować czasowym brakiem możliwości korzystania ze Sklepu.VI. Zamówienie i dostawa towaru


1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez firmę MOJA SOJA na Stronie Sklepu internetowego. Wszelkie dodatkowe informacje i szczegóły dotyczące zamówienia prosimy umieszczać w rubryce „Dodatkowe informacje” w trakcie wypełniania formularzu wyboru adresu wysyłki.

2. Każde zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną. Ponadto firma MOJA SOJA kontaktuje się telefonicznie w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień. Czas realizacji zamówienia zależy od wyboru sposobu dostawy i standardowo wynosi około 2-5 dni roboczych.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy drogą telefoniczną, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia we wcześniej uzgodnionym terminie. W takim wypadku Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby nowy termin dostawy przypadał na dzień odpowiadający Zamawiającemu.

4. W przypadku, gdy dany towar jest niedostępny Sprzedawca może zaproponować towar zbliżony pod względem właściwości, parametrów lub przeznaczenia do towaru zamówionego. Zmiana przedmiotu zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego.

5. Ze względu na możliwość zdublowania zamówienia prosimy o składanie zamówienia za pośrednictwem tylko jednego kanału komunikacyjnego (faks, e-mail, sklep internetowy, poczta). W sytuacji, gdy zachodzi konieczność złożenia zamówienia za pośrednictwem więcej niż jednego kanału komunikacyjnego (np. faks i poczta) prosimy o uprzednie poinformowanie firmy MOJA SOJA o tym fakcie. W przeciwnym razie zamówienie zostanie potraktowane jako kolejne i przekazane do realizacji. Koszty realizacji podwójnego zamówienia ponosi Zamawiający.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, firma MOJA SOJA zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

7. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich, a w przypadku zamówień lokalnych również poprzez dostawę osobistą Sprzedawcy. Istnieje możliwość dostawy towaru poza granicami kraju po uzgodnieniu warunków dostawy z firmą MOJA SOJA. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tego typu transakcji zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zagranicznego (m.in. koszt transportu, koszt przewalutowania) ponosi Zamawiający.

8. Koszty dostarczenia towaru ponoszone są przez firmę MOJA SOJA lub Zamawiającego zgodnie z  opisem prezentowanego towaru. Zamawiający zwolniony jest z pokrycia kosztów transportu w przypadku zasygnalizowania tego faktu w opisie towaru. Koszt transportu jest w tym przypadku określony w potwierdzeniu złożenia zamówienia otrzymanego po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez Zamawiającego.

10. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego towaru Zamawiający zostanie obciążony przez Sprzedawcę kosztem wysłania, przepakowania oraz ponownego przeglądu przed-gwarancyjnego towaru, określonego indywidualnie w zależności od rodzaju towaru i jego opakowania.


11. Po 14 dniach od złożenia zamówienia, firma MOJA SOJA może anulować zamówienie, jeśli nie zaksięgowano wpłaty za zakupiony w Sklepie towar. 

12. Po potwierdzeniu lub uzupełnieniu danych do wysyłki kliknięcie przyciskuKUP TERAZ” oznacza, że właśnie dokonałeś zakupu (zawarłeś umowę sprzedaży).VII. Warunki płatności:1. Szybki przelew on-line (za pomocą Transferuj.pl)
Transferuj.pl to system płatności online, czyli płatności internetowych. Umożliwia automatyczne księgowanie wpłat od Zamawiających i szybką realizację zamówień w sklepach internetowych. Kupując w sklepie korzystającym z Transferuj.pl, Zamawiający wpłaca na konto bankowe Transferuj.pl i może wybrać jeden z ponad 38 banków, aby dokonać przelewu wewnętrznego, księgowanego przez bank w czasie rzeczywistym. Dzięki temu Transferuj.pl automatycznie, w ciągu kilku minut informuje o wpłacie Sprzedawcę, który może niezwłocznie zacząć realizować zamówienie. Zarówno dla Zamawiającego jak i Sprzedawcy jest to najszybsza, najwygodniejsza i najbardziej oszczędna opcja płatności.

2. Przelew standardowy
Płatności standardowe dokonane przez Zamawiającego poprzez bankowość elektroniczną, w siedzibie banku lub w placówce Poczty Polskiej realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy. Czas oczekiwania na zaksięgowanie w zależności od typu płatności standardowej trwa zazwyczaj od 1 do 3 dni.
Zamawiający dokonuje płatności na następujący numer konta bankowego:
47 1050 1461 1000 0092 0117 3185
MOJA SOJA – Jakub Matusiak
ul. Jałowcowa 20
95-070 Aleksandrów Łódzki
Tytułem: Imię i nazwisko zamawiającego, „SOJOWIRÓWKA”

3.Płatność przy odbiorze
W przypadku zamówienia z wybraną opcją płatności „za pobraniem”, za zakupiony produkt można zapłacić przy odbiorze (u listonosza lub w placówce Poczty Polskiej).VIII. Rękojmia, gwarancja, reklamacje i zwrot towaru

1. Rękojmia

 a) Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).


b) Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może:

 - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Zamawiający może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

c) Żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.

d) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany towaru ponosi Sprzedawca.

e) Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Zamawiającego będącego konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

f) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Zamawiającemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

2. Gwarancja

Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją. Utrzymanie gwarancji wymaga zachowania reguł bezpieczeństwa i przestrzegania wskazówek określonych w instrukcji obsługi. W razie reklamacji klient dostarcza dowód zakupu (faktura, dowód wpłaty lub paragon fiskalny) z datą zakupu urządzenia. Odpowiedzialność firmy MOJA SOJA – Jakub Matusiak ogranicza się do kosztów naprawy i/lub wymiany wadliwego sprzętu na mocy gwarancji. Dwuletnia gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

1. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne sprzętu AGD i nie obejmuje dodatkowych, drobnych, niemechanicznych akcesoriów dostarczonych przez producenta wraz ze sprzętem (plastikowy pojemnik, sitko, miarka)

2. Gwarancja jest nieważna (na jakichkolwiek warunkach) jeśli uszkodzenie produktu nastąpiło w wyniku zaniedbania, zafałszowania lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu. Gwarancja jest nieważna jeśli modyfikacje lub naprawy sprzętu były dokonywane przez osoby do tego nieupoważnione.

3. Uszkodzenie sprzętu przeznaczonego do użytku domowego wynikło z użytkowania go do celów komercyjnych.

4. Uszkodzenie sprzętu wynikło z nieprawidłowej instalacji sprzętu w warunkach domowych.

5. Nastąpiło uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z podstawy urządzenia.

6. Uszkodzenie lub problemy w działaniu sprzętu nastąpiły w wyniku oddziaływanie sprzętu nie dostarczonego lub nie rekomendowanego przez MOJA SOJA – Jakub Matusiak.3. Reklamacje

a) Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Zamawiający może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

b) Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Zamawiającego.

c) Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:
MOJA SOJA – Jakub Matusiak
ul. Jałowcowa 20
95-070 Aleksandrów Łódzki

d) Zamawiający może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@mojasoja.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Zamawiającemu odpowiedzi.

e) Zamawiajacy może zgłosić Sprzedawcy reklamację korzystając z udostępnionego przez Sprzedawcę wzoru formularza reklamacji:

Ściągnij: Formularz_reklamacji.pdf

4. Odstąpienie od umowy sprzedaży

a) Zamawiający będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

b) Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Zamawiającego.

c) Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem:

d) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

e) W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

f) Jeśli Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

g) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Zamawiającego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

h) Jeżeli Zamawiający korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

i) Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

j) Zwracany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:
MOJA SOJA – Jakub Matusiak
ul. Jałowcowa 20
95-070 Aleksandrów Łódzki

k) W wypadku odstąpienia Zamawiający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

l) Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Zamawiającego o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie internetowej Sklepu.

m) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

n) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba, że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Ściągnij: Formularz_odstapienia_od_umowy.pdfIX. Własność intelektualna

1. Na Stronie zawarte są treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory, obrazy i slogany reklamowe chronione prawem autorskim, prawem do znaków towarowych, prawami do baz danych etc.

2. Wszelkie dane, materiały i informacje umieszczone na Stronie tj. nazwy, logotypy, slogany reklamowe, kolorystyka, układ witryny etc. należą do Sprzedawcy lub ma on do nich prawo na podstawie stosowanych umów i porozumień z osobami trzecimi.

3. Użytkownik, który korzysta ze Strony zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych oraz dóbr osobistych Sprzedawcy oraz osób trzecich.

4. Wszelkie próby i sposoby komercyjnego użycia lub korzystania z informacji, danych lub materiałów zawartych na Stronie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy są zabronione.X. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Użytkowników podawane podczas rejestracji są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień . Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" Użytkownicy Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania oraz modyfikowania.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia na stronie. Zamówienia złożone przed datą zmiany niniejszego Regulaminu będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Pozostałe warunki i zasady nieopisane w Regulaminie, wynikają z obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego i opisane są w oficjalnych aktach prawnych tworzących porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej.WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ SKLEPU